Programy

PROGRAMY PRZEDSZKOLA CZARODZIEJSKI ZAMEK

Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych
i dopuszczonych przez MEN.

Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka
na danym etapie życia.

Korzystamy także z ciekawych programów autorskich:

 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,
 • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
 • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne,
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej,
  Nauka gry na instrumentach Karla Orffa,
 • Elementy pedagogiki zabawy Klanza,

Zajęcia dodatkowe

 • Kropki i kreseczki – ćwiczenia grafomotoryczne umożliwiające dziecku kształtowanie ruchów ręki w różnych kierunkach. Kreślenie liter prostych, krzywych, łamanych. Zdobywanie umiejętności w zakresie kształtnego i poprawnego pisma pod względem graficznym.
 • Bądź spostrzegawczy! – warsztaty wspomagające rozwój koncentracji, pamięci, spostrzegawczości i uwagi, rozwijanie zainteresowań poprzez gry i zabawy dydaktyczne
 • Jestem Polakiem! – czy znasz ten kraj? – zajęcia poświęcone tematyce patriotycznej, zapoznaniem z pojęciem „ojczyzna”, szanowaniu praw i własności innych, rozwijanie poczucia przynależności do rodzinnego miasta, środowiska, kraju
 • Komputerowo – zajęcia z komputerem dotykowym, gry edukacyjne, obsługa komputera
 • Malowanki – wydzieranki – rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności prawidłowego posługiwania się różnymi przyborami, współpracy w grupie, poznanie swoich mocnych stron…czyli bawimy się
  i uczymy poprzez eksperymentowanie z barwami, materiałami i przyrządami.
 • Supełkowo – to twórcze warsztaty usprawniające motorykę rąk, podczas których uczymy się wiązać supełki, robić kokardki, pleść warkoczyki, wykonywać pajęczą sieć, nawlekać korale dla mamy oraz wielu innych manualnych sprawności, przynoszących wiele radości
 • Liczydłowo – to niezwykłe zabawy matematyczne i zadania logiczne, oparte na grach, historyjkach fabularnych
  lub wyprawach w poszukiwaniu skarbów, które stają się pretekstem do przeliczania, grupowania w zbiorach oraz poznawania figur geometrycznych
 • Gimnastyka buzi i języka – to zabawy i ćwiczenia logopedyczne, usprawniające aparat mowy, zapobiegające
  oraz likwidujące wady wymowy
 • Garść radości, szczypta złości – zabawy rozwijające dojrzałość emocjonalną, które uczą jak radośnie przeżywać każdy dzień i radzić sobie z trudnymi uczuciami strachu, złości, smutku czy wstydu