Plan Dnia

 

GODZINA RAMOWY PLAN DNIA
630 – 900 SCHODZENIE SIĘ DZIECI:
– zabawy indywidualne oraz w grupach,
– korzystanie z gier i układanek
– czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.
900 – 930 ŚNIADANIE:
– przygotowanie do śniadania, wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
– kulturalne zachowanie się przy stole.
930 – 1200 ZAJĘCIA EDUKACYJNE, WYJŚCIE NA DWÓR:
– zajęcia prowadzone przez nauczycielkę w oparciu o podstawę programową,
– wyjście na spacer lub zabawa na placu zabaw,
– wycieczki.
1200 – 1245 OBIAD:
– przygotowanie do obiadu, wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych oraz umiejętności samoobsługowych,
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
– kulturalne zachowanie się przy stole.
1245 – 1415 RELAKSACJA, LEŻAKOWANIE, ZABAWA:
– poobiedni odpoczynek, leżakowanie,
– słuchanie bajki lub muzyki,
– zabawy według inicjatywy dzieci,
– zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, planszowo-techniczne.
1430 – 1500 PODWIECZOREK:
– przygotowanie do podwieczorku,
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
– kulturalne zachowanie się przy stole.
1500 – 1700 ZABAWA, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU:
– zabawy indywidualne, zespołowe,
– prace porządkowe,
– rozchodzenie się dzieci do domu.