Skip to main content

Plan dnia

GODZINA RAMOWY PLAN DNIA
630 – 900 SCHODZENIE SIĘ DZIECI:
- zabawy indywidualne oraz w grupach,
- korzystanie z gier i układanek,
- czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.
900 – 930 ŚNIADANIE:
- przygotowanie do śniadania, wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,
- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
- kulturalne zachowanie się przy stole.
930 – 1200 ZAJĘCIA EDUKACYJNE, WYJŚCIE NA DWÓR:
- zajęcia prowadzone przez nauczycielkę w oparciu o podstawę programową,
- wyjście na spacer lub zabawa na placu zabaw,
- wycieczki.
1200 - 1245 OBIAD:
- przygotowanie do obiadu, wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych oraz umiejętności samoobsługowych,
- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
- kulturalne zachowanie się przy stole.
1245 - 1415 RELAKSACJA, LEŻAKOWANIE, ZABAWA:
- poobiedni odpoczynek, leżakowanie,
- słuchanie bajki lub muzyki,
- zabawy według inicjatywy dzieci,
- zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, planszowo-techniczne.
1430 - 1500 PODWIECZOREK:
- przygotowanie do podwieczorku,
- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
- kulturalne zachowanie się przy stole.
1500 - 1700 ZABAWA, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU:
- zabawy indywidualne, zespołowe,
- prace porządkowe,
- rozchodzenie się dzieci do domu.