Skip to main content

Angielski

Zajęcia z języka angielskiego są prowadzone codziennie. Realizujemy program dwujęzyczny oparty na metodzie wczesnej immersji, czyli zanurzenia w języku. Dzięki temu dzieci mają całodzienny kontakt z językiem angielskim, przyswajając go w codziennych sytuacjach. W nauce języka angielskiego posługujemy się też elementami metody komunikacyjnej, w której nauka języka nie jest celem samym w sobie, a służy skutecznej komunikacji. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Angielski jest używany nie tylko podczas zajęć, lecz towarzyszy dzieciom przez cały dzień. Dzieci uczą się o coś prosić i dziękować, używać słówek i zwrotów codziennej komunikacji.

Ponieważ pamięć dzieci w wieku przedszkolnym ma często charakter kinestetyczny, czyli związany z ruchem i działaniem, wprowadziliśmy też metodę TPR (Total Physical Response).

Dwujęzyczna edukacja polsko-angielska pozwala dzieciom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dla nas język angielski jest narzędziem codziennej komunikacji.

Praca plastyczna „Peacocks”

„Farm Animals”

Gra planszowa „Spring is Full of Flowers”

Zajęcia edukacyjne „My Body Parts”

Zajęcia, praca plastyczna i zabawy ruchowe pt.”A Yellow Day”

Let’s count!

English project „Spring is Fun”

Zajęcia edukacyjne pd. „Healthy and Unhealthy Food”

Zajęcia edukacyjne pt. „I’ve Got The  Whole World In My Hands”

„Baby Dinasaur”

Zajęcie edukacyjne pt. „Let’s go skiing!”

English Project „Winter Clothes”

Zajęcie edukacyjne pt. „In The Red Town”

Zajęcie edukacyjne pt.”The Very Hungry Caterpillar”