Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych oferujemy Rodzicom:
 Język angielski, podczas którego dzieci osłuchują się z językiem obcym oraz poznają proste słówka i zwroty. Zajęcia prowadzone są przez wychowawczynie grup i odbywają się pięć razy w tygodniu.
Doświadczenia chemiczne, są to zajęcia, w trakcie których przedszkolaki wykonują eksperymenty chemiczne oraz odkrywają zagadki otaczającego świata. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Rytmika, podczas której dzieci poznają piosenki oraz proste układy taneczne. Uczą się poprawnej postawy oraz ćwiczą koordynację ruchową. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Zajęcia taneczne, w trakcie których dzieci uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają różne style tańca. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Religia, jest prowadzona przez ojca Leszka Gólczyńskiego, który jest zakonnikiem ze zgromadzenia Sercanów. Ojciec Leszek odwiedza nasze przedszkole na wspólną modlitwę raz w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna

Piłka nożna

Teatrzyk (raz w miesiącu)

Wstała współpraca z logopedą i psychologiem.