Regulamin przedszkola

I PRZY ODDAWANIU DZIECKA

 1. Przyprowadzać tylko zdrowe dzieci.
 2. Przyprowadzając, zawsze oddawać dziecko bezpośrednio pod opiekę personelu przedszkola – dzieci będą wtedy bezpieczne, a wychowawczynie nie będą miały wątpliwości kto przyprowadził dziecko.
 3. Zawsze zdejmować obuwie przed wejściem do sal zajęć, aby wasze dzieci mogły korzystać z czystych sal.
 4. Przychodzić punktualnie na śniadanie – to bardzo ważny moment rozpoczęcia przedszkolnego dnia, który integruje dzieci i wyrabia nawyki dobrego zachowania przy wspólnym stole.
 5. Nie zostawać podczas posiłków oraz zajęć ze względów sanitarnych i BHP.
 6. Umożliwić swoim dzieciom udział w całych zajęciach dydaktycznych – w przeciwnym razie dziecko utraci cenny czas przedszkolnego dnia, w którym może się wiele nauczyć.
 7. Nie wprowadzać do sal rodzeństwa przedszkolaków podczas prowadzonych zajęć lub wspólnych posiłków.
 8. Nie przynosić do przedszkola jedzenia (wyjątek stanowią urodzinowe słodkości).

 

II PRZY ODBIORZE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Zawsze upoważniać pisemnie odpowiednie osoby do odbioru Waszych pociech.
 2. Zawsze sygnalizować wychowawczyni przy odbiorze dziecka, że przechodzi już pod Państwa opiekę.
 3. Odbierając dziecko bezpośrednio z placu zabaw nie pozwalać mu na samodzielne wchodzenie do przedszkola.
 4. Zamykać furtkę przy wchodzeniu i wychodzeniu z przedszkolnego placu zabaw.
 5. Odbierać dzieci w wyznaczonym czasie pracy przedszkola – dzieci, które zostają w przedszkolu jako ostatnie odczuwają lęk i osamotnienie, widząc, że po innych rodzice już przyszli.
 6. Pamiętać, że dziecko w przedszkolu ma prawo się pobrudzić – to nieuniknione podczas prób poznawania świata w pełni wszystkimi zmysłami.

 

 

ZA PRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD BARDZO DZIĘKUJEMY

— zamek