Kodeks rodzica

KODEKS RODZICA

  1. Do przedszkola nie przyprowadzam chorego dziecka, ponieważ dbam o zdrowie jego i innych dzieci.

Pamiętam, że dzieci podczas pobytu w przedszkolu wychodzą na dwór i w tym czasie nie ma możliwości, aby chore dziecko zostało w przedszkolu.

  1. Nie spóźniam się rano z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, bo chcę, aby uczestniczyło we wszystkich zajęciach.
  2. Jeśli wiem, że dziecko danego dnia będzie nieobecne dzwonię rano do przedszkola i informuję o tym.
  3. Żegnam się z dzieckiem przy zielonej linii w szatni i nie przeciągam pożegnań, które dla nowych przedszkolaków mogą być trudne.
  4. Popołudniu przyjeżdżam po dziecko do godziny objętej wykupionym przeze mnie pakietem. Liczę się z tym, że za spóźnienia naliczana jest dodatkowa opłata.
  5. Kiedy odbieram dziecko z przedszkola tłumaczę mu, że nadszedł czas końca zabawy i że teraz wracamy razem do domu.
  6. Pamiętam, że o zachowaniu dziecka rozmawiam tylko z nauczycielkami (asystentki nie są do tego upoważnione).
— zamek