Język angielski

Nasza placówka realizuje program dwujęzyczny oparty na metodzie wczesnej immersji, czyli zanurzenia w języku. Dzięki temu dzieci mają całodzienny kontakt z językiem angielskim, przyswajając go w codziennych sytuacjach. W nauce języka angielskiego posługujemy się też elementami metody komunikacyjnej, w której nauka języka nie jest celem samym w sobie, a służy skutecznej komunikacji. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie. Angielski jest używany nie tylko podczas zajęć, lecz towarzyszy dzieciom przez cały dzień. Dzieci uczą się o coś prosić i dziękować, używać słówek i zwrotów codziennej komunikacji.
Ponieważ pamięć dzieci w wieku przedszkolnym ma często charakter kinestetyczny, czyli związany z ruchem i działaniem, wprowadziliśmy też metodę TPR (Total Physical Response).
Dwujęzyczna edukacja polsko-angielska pozwala dzieciom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dla nas język angielski jest narzędziem codziennej komunikacji.

— zamek